නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකවරුන්ගේ විශේෂ රැස්වීමක්

13

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ දිස්ත්‍රික් සහ ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ විශේෂ රැස්වීමක් අද පැවැත්වෙනවා.

ඒ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීම පැවැත්වෙනු ඇති.

පළාත් 3ක දිස්ත්‍රික් සහ ආසන සංවිධායකවරුන් ඊට සහභාගිවීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

Your Comments