“නිදහස් පක්ෂය සහ එ.ජා.ප.ය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පරාජය කළ යුතුයි”

15

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පරාජයට පත් කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රචාරක ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පවසනවා.

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නියෝජිතයින් හමුවූ අවස්ථාවක දී හෙතෙම ඒ බව සදහන් කළා.

Your Comments