නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාල ස්වාමිවිපුලන්දා සෞන්දර්ය්‍ය පීඨයේ සිසුවියක් ගෙළ වැළලාගෙන මියයයි

23

නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාල ස්වාමිවිපුලන්දා සෞන්දර්ය්‍ය පීඨයේ දෙවන වසරේ සිසුවියක් ගෙළ වැළලාගෙන මියගොස් තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාලය පිටුපස නවාතැන් ගෙන සිටි නිවසේ තිබී ඇගේ සිරුර සොයා ගෙන ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ.

එලෙස මියගොස් ඇත්තේ වෙල්ලාවේලි ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 22 හැවිරිදි සිසුවියක්.

Your Comments