නාවික හමුදාව බීඩි කොළ කිලෝ 1600ක් අල්ලයි (PHOTOs)

18

ඉරණතිව් දූපත ආශ්‍රිතව සිදු කළ සෝදිසි කිරීමකදී නාවික හමුදාව විසින් බීඩිකොළ තොගයක් සොයා ගෙන තිබනවා.

ඒවා පාර්සල් 24ක අසුරා තිබියදි සොයාගත් බවයි උතුරු මැද නාවික විධානය සඳහන් කළේ.

කිලෝ 1616ක බීඩි කොළ තොගය යාපනය, රේගු කාර්යාලය වෙත භාරදී තිබෙනවා.

මෙම වසර තුලදී පමණක් බීඩි කොළ කිලෝ 34000කට අධික ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදාව විසින් සොයා ගෙන ඇති අතර, ජාවාරම් කටයුතු මැඩපැවැත්විම සඳහා නාවික හමුදාව නිරන්තරයෙන් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

Your Comments