නාම යෝජනා භාරදීම අදින් අවසන්

73

මහමැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා භාර දීම අද දහවල් 12ට අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ස්වාධින කණ්ඩායම් සඳහා ද ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම අද දහවල් 12න් අවසන් වන බවයි මැතිවරණ කොමිසන් සභාව සඳහන් කළේ.
මහ මැතිවරණයේ නාම යෝජනා භාර දීමෙන් අනතුරුව ඒ ඒ දේශපාලන පක්ස සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් තරග කරන ලාංඡනය හා මනාප අංක ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ඇති.
ඒ මැතිවරණ කොමිසන් සභාව මගින් නිකුත් කරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් තුළින්.

Your Comments