නානුඔයට විශේෂ දුම්රියක් – සිරිපා වන්දනාව ට එතැන් සිට ලංගම බස්

67

සති අන්ත දිර්ඝ නිවාඩුව වෙනුවෙන් කොළඹ කොටුවේ සිට නානුඔය දක්වා විශේෂ දුම්රියක් ධාවනයට එක් කර තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ අද (02) උදැසන 07.30 ට කොළඹ කොටුවෙන් එය ගමන් ආරම්භ කළ බවයි.

විශේෂ දුම්රිය දහවල් 12.30 ට හැටන් දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වූවා.

එම දුම්රිය නානුඔය දුම්රිය ස්ථානය ට පැමිණෙන්නේ පස්වරු 1.30 ටයි.

යළි එම දුම්රිය කොළඹ කොටුව බලා පස්වරු 5.00 ට නානුඔය දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ගමන් ආරම්භ කරනු ඇති.

එය මධ්‍යම රාත්‍රි 12 ට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වීමට නියමිතයි.

අද මෙම විශේෂ දුම්රියෙන් ශ්‍රි පාදය කරුණා කිරිමට විශාල වන්දනාකරුවන් පිරිසක් හැටන් දුම්රිය ස්ථානය වෙත පැමිණ අතර වන්දනාකරුවන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ සිට නල්ලත්නිය දක්වා ප්‍රවහනය කිරිමට හැටන් ලංගම ඩිපෝවේ බස් රථ කිහිපයක් ධාවනයට එක් කර තිබෙනවා.

කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා සහ බදුල්ලේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා දිනපතා ධාවනය කෙරෙන උඩරට මැණිකේ,පොඩි මැණිකේ සහ රාත්‍රි තැපැල් දුම්රියෙන්ද ශ්‍රි පාදය කරුණා කිරිමට පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් වෙනුවෙන් අමතර ලංගම බස් රථ ගණනාවක් ධාවනයට එක් කර ඇති බව හැටන් ලංගම ඩිපෝ පරික්ෂක රෝහණ ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළා.

සති අන්ත දිර්ඝ නිවාඩුව සමග හැටන් මාර්ගය ඔස්සේ ශ්‍රි පාදය කරුණා කිරිමට දුම්රියෙන් හැටන් දුම්රිය ස්ථානය වෙත විශාල වන්දනාකරුවන් පිරිසක් පැමිණෙන බවත්, එම වන්දනාකරුවන් වෙනුවෙන් හැටන් දුමරිය ස්ථානයේ විශ්‍රාම ශලාවේ පහසුකම් සපයා ඇති බවත් හැටන් දුම්රිය නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා.

(හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ)

Your Comments