නළයෙන් කාන්දු වූ තෙල් වෙරළ තීරයෙන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු නවතයි

58

මුතුරාජවෙල තෙල් ගබඩා සංකීර්ණය වෙත ඉන්ධන ගෙන යන නලයෙන් කාන්දු වූ තෙල් වෙරළ තීරයෙන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු නතර කර තිබෙනවා.
සමෘද්ධීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්යය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා සදහන් කලේ ඊයේ දිනයේ එම කටයුතු  නතර කිරීමට පියවර ගත් බවයි.
පසුගිය සෙනසුරාදා පෙරවරුවේ අදාළ නලයෙන් කාන්දු වූ තෙල්  දික්ඕවිට සිට උස්වැටකෙයියාව දක්වා වූ වෙරළ තීරයේ විසිරී  ගොස් තිබුණා.
නාවික හමුදාව, වෙරලාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරීය එක්ව වෙරලට ගොඩගසා තිබූ තෙල් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදුකළ අතර සියයට 80ක් පමණ වෙරළ තීරය මේ වන විට පිරිසුදු කර තිබෙනවා.
තවදුරටත් වෙරළ තීරයේ තෙල් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදුකිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බැවින් එම කටයුතු නතර කිරීමට පියවර ගත් බවයි ටර්නි ප්‍රදීප්කුමාර මහතා සදහන් කළේ.
කෙසේවෙතත් අදාළ ප්‍රදේශයේ වෙරළ තීරය සම්පූර්ණයෙන් යථාතත්වයට පත්වීමට තවත් සතියක පමණ කාලයක් ගතවනු ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළා.

Your Comments