නව ජනපතිගේ නිල ධජය [PHOTOs]

52

මෙරට 7 වන විධායක ජනාධිපති ලෙස තේරී පත්වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් නව ධජයක් නිර්මානය් කර තිබෙනවා.

නව ධජය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මොරටුව සරසවියේ ජගත් ජයසිංහ මහතා විසින්.

Your Comments