නව ආණ්ඩුකාරවරුන් හයදෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි

48

නව ආණ්ඩුකාරවරුන් හයදෙනෙක් අද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

ඒ අනුව බස්නාහිර, මධ්‍යම, ඌව, දකුණ, වයඹ සහ සබරගමු පළාත් සඳහායි නව ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කෙරුණේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ඔවුන් දිවුරුම් දුන්නා.

1. බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර – වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල

2. මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර – ලලිත් යූ ගමගේ

3. ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර – රාජා කොල්ලුරේ

4. දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර – ආචාර්ය විලි ගමගේ

5. වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර – ඒ. ජේ. එම්. මුසම්මිල්

6. සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර – ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව

Your Comments