නවක වඳය වැලැක්වීමේ පනත බල ගැන්වීමට ඇමති විජේදාස සූදානම්

22

නවක වදය වැලැක්වීමේ පනත ඉදිරියේදී දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බව උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයෙුතු අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

හෙතෙම කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් හා දෙමාපියන් දැනුවත් කර ඇති බවයි.

වසරේ ගතවූ කාල සීමාව තුළ නවක වඳය ලබා දීමේ සිද්ධින් කිහිපයක් වාර්තා වූ බව ද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

නවක වදය වැලැක්වීමේ පනත යටතේ වරදකරු වුවහොත් වසර 10ක සිර දඩුවමක් හිමිවන බවයි විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා තවදුරටත් කියා සිටියේ.

Your Comments