ධූරවලින් ඉවත් වූ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් හෙට මහ නාහිමිවරුන් හමුවට

12

රජය නියෝජනය කරන මුස්ලිම් ජාතික සියලු මන්ත්‍රීවරුන් හෙට පෙරවරුවේ මහ නාහිමිවරුන් බැහැ දකින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන් මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ වත්මන් දේශපාලන තත්වය හා මුස්ලිම් මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් එහිදී කරුණු දැක්වීමට නියමිත බවයි.
රජය නියෝජනය කරන සියලු කැබිනට්, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් පසුගියදා තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වුණා.
එහිදී ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝ සභාව ඉල්ලා සිටියේ චෝදනා එල්ල වී නොමැති මන්ත්‍රීවරුන් යළි තනතුරු ලබා ගත යුතු බවයි.
එම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන්ද මුස්ලිම් මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ ස්ථාවරය මහ නාහිමිවරුන්ට දැන්වීමට බලාපොරොත්තු වන බව මුස්ලිම් කොංග්‍රස් නායක රාවුෆ් හකීම් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර තිබුණා.
වත්මන් දේශපාලන තත්වය සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් ජාතික මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ ස්ථාවරය ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ සමගද සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments