දේශපාලන සිරකරුවන් යනුවෙන් පිරිසක් නෑ

37

උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීමේ අයිතිය දේශපාලන රැදවියන්ට ද හිමිව ඇති බැවින් යහපාලන ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඒ තුළින් පැහැදිලි වන බව අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පවසනවා.
ඇය මේ බව සඳහන් කළේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින එල්.ටී.ටී.ඊ රැදවියන් පිරිසක් ආරම්භ කළ උපවාසය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් මහනුවරදී කළ විමසීමකදීයි.
දේශපාලන සිරකරුවන් යනුවෙන් පිරිසක් නොමැති බව ද තලතා අතුකෝරළ අමාත්‍යවරිය අවධාරණය කළා.

 

Your Comments