දේශපාලන පක්ෂවල පැවැත්ම පවතින්නේ ඡන්ද ක්‍රමය මත බව අගමැති පවසයි

24

සෑම පක්ෂයකම පැවැත්ම පවතින්නේ ඡන්ද ක්‍රමය මත පදනම්ව බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
බලපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ බව සඳහන් කළා.

Your Comments