දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් ජනපති හමුවීමට අපේක්‍ෂාවෙන්

20

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් ඉදිරි දිනකදීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට අපේක්ෂා කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් අඩෙයිකලනාදන් මහතා පවසනවා.
වව්නියාවේ පිහිටි ටෙලෝ කාර්යාලයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ මෙම සාකච්ඡාවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ සාමාජික පක්ෂ සියල්ලෙහිම නියෝජිතයන් එක්වනු ඇති බවයි.
රටේ සියළු ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසදුම් ලබාදෙන බවටත් සෑම ජාතියකටම සමානව සලකන බවටත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කළ ප්‍රකාශය සතුටින් භාර ගන්නා බවද සෙල්වම් අඩෙයිකලනාදන් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළා.
දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් ජනාධිපතිවරයා හමුවන්නේද මෙම ප්‍රකාශය මත පදනම්ව දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නවලට විසදුම් ලබාගැනීමට බවයි මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

Your Comments