දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ මැදිරි 3ක ගින්නක්

12

දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ දුම්රිය මැදිරි 3ක ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.
අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රැගෙන ආ දුම්රිය මැදිරි 3ක මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවයි දෙමටගොඩ පොලීසිය සඳහන් කළේ.
කෙසේ වෙතත් කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ ගිනි නිවිමේ රථ 3ක් යොදවා ගින්න පාලනය කිරීමට මේ වන විට කටයුතු කර ඇති බව සඳහන්.

 

Your Comments