දුමින්ද දිසානායකට යළි සිතාසි

18

රාජ්‍ය ආයතන වල දුෂණ වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනීසිටින ලෙස දුමින්ද දිසානායක මන්ත්‍රිවරයාට යළි සිතාසි නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 09.30ට කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසයි මන්ත්‍රිවරයාට දැනුම් දී ඇත්තේ.

දුමින්ද දිසානායක මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ කාලයේ, රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක බදු පදනම මත කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යාමේදී සිදුවු අක්‍රමිකතාවක් සිදුව ඇති බවට ජානාධිපති කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබුණා.

ඒ අනුව ඊට අදාළව සිදුකෙරෙන විමර්ශන සඳහා ප්‍රකාශයක් ලබා දීමට දුමින්ද දිසානායක මන්ත්‍රිවරයාට ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී ඇත්තේ.

Your Comments