දුම්රිය සේවකයින් මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩ

7

දුම්රිය සේවකයින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩකිරිමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින්.

දුම්රිය මෙහෙයුම් නිළධාරින්ගේ වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සම කැඳවුම්කරු ලාල් ආරියරත්න මහතා කියා සිටියේ දුම්රිය නියාමක, ස්ථානාධිපතිවරුන් ඇතුළු දුම්රිය වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයට එක්ව සිටින බවයි.

Your Comments