දුම්රිය මග හරස් කර මාගල්කන්ද ප්‍රදේශයේ විරෝධතාවක්

14

බේරුවල මාගල්කන්ද ප්‍රදේශයේදී දුම්රිය මාර්ගය හරස් කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් අද විරෝධතාවක නිතර වුණා.

ඒ දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය නිසි පරිදි සකස් කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින්.

මේ, හේතුවෙන් පැය භාගයකට ආසන්න කාලයක් නුවර සිට මාතර බලා ධාවනය වු දුම්රිය ද නතර කිරීමට සිදුවූ බවයි වාර්තා වුණේ.

උද්ඝෝෂණය පැවැත්වුණු ස්ථානයට බේරුවල පොලීසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා පැමිණ තාවකාලිකව ගේට්ටු මුරකරුවන් 3 දෙනෙකු ලබාදෙන බවට වූ පොරොන්දුවක් මත විරෝධතාවය අත්හිටුවා තිබෙනවා.

Your Comments