දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දැමීමට එරෙහිව පැමිණිලි 50ක්

21

දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබුණු පැමිණිලි 50 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ වී තිබෙනවා.
එහිදී අනාවරණ වු තොරතුරු අනුව අදාළ පැමිණිලිකරුවන්ට ප්‍රතිඋත්තර යොමුකල බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටියේ.
දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව අතර වැරදි අවබෝධයක් පැවති බවද සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පෙන්වා දුන්නා.
මගීන් ගමන් කරන දුර අනුව පමණක් නව ගාස්තු සංශෝධනය හරහා දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දැමීමට පියවර ගත් බවයි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා අවධාරණය කලේ.

 

Your Comments