දුම්රිය ගමන් වාර 8ක් අවලංගු කෙරෙයි

10

අද රාත්‍රියේ ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ දුම්රිය ගමන් වාර 8ක් අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ, පොතුහැර – පොල්ගහවෙල අතර දුම්රිය හරස් මාර්ගයක සිදුකරන අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන්.

රාත්‍රී 8.15ට කොළඹ කොටුවෙන් තලෙයි මන්නාරම දක්වා ධාවනය වීමට නියමිත රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ද අවලංගු කර ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ

එමෙන්ම රාත්‍රී 8.30ට කොළඹ කොටුවේ සිට කන්කසන්තුරේ දක්වා සහ කන්කසන්තුරේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන තැපැල් දුම්රිය මෙන්ම 9.50ට කොළඹ කොටුවේ සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ ත්‍රිකුණාමලය සිට යළි කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ද අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව රාත්‍රී 7ට කොළඹ කොටුවේ සිට මඩකලපුව දක්වා ධාවනය වන මීනගයා නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ද අවලංගු කෙරුණු බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ.

Your Comments