දුම්රිය කාලසටහනේ වෙනසක්

40

දුම්රිය සේවයේ කාලසටහන් කිහිපයක් සංශෝධනයක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ, මගීන්ගේ සහ පාසල් ළමයින්ගේ අවශ්‍යතාවන් පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගනිමින්.

ඒ අනුව පස්වරු 1.40 ට කොළඹ – කොටුවේ සිට රඹුක්කන බලා ධාවනය වූ දුම්රිය අද සිට ධාවනය වන්නේ පස්වරු 1.25 ටයි.

ඊට අමතරව පස්වරු 1.45 ට කොළඹ කොටුවෙන් පොල්ගහවෙල දක්වා නව දුම්රියක් ද ගමන් කෙරෙනු ඇති.

මේ අතර, පස්වරු 1. 55 ට කොළඹ – කොටුවේ සිට වේයන්ගොඩ දක්වා ගමන් කළ සීමිත නැවතුම් සහිත මන්දගාමී දුම්රිය ඉදිරියේ දී සෑම දුම්රිය ස්ථානයකම නතර කරන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

Your Comments