දුම්රිය – අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කිරීමේ මූලික පියවර ගැනෙයි – විශ්‍රාමිකයන් යළි සේවයට
විශ්‍රාමිකයන් 28 සිකුරාදා බඳවා ගැනෙයි

23

දුම්රිය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීමේ මූලික පියවර ගෙන ඇති බව ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව දුම්රිය සේවාවෙන් විශ්‍රාම ගත් එංජින් රියදුරු, නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, සංඥා පරීක්ෂක මෙන්ම මාර්ග පරීක්ෂකවරුන් යළි සේවයට එක් කර ගැනෙනු ඇති.

එම වැඩසටහන 28 වැනිදා, සිකුරාදා උදෑසන 09.00ට නාරාහේන්පිට ශාලිකා ශාලාවේදී පැවැත්වෙන බවයි ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහත්වරුන්ගේ ඍජු අධීක්ෂණය සහ සහභාගිත්වය යටතේ එය පැවැත්වෙනු ඇති.

විශ්‍රාමලත් එංජින් රියදුරු, නියාමක, දුම්රිය ස්ථානාධිපති, සංඥා පරීක්ෂක, මාර්ග පරීක්ෂකවරුන්ට ඒ සඳහා සහභාගි වන්නැයි ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල්. පී. ජයම්පති මහතා ඉල්ලා සිටිනවා.

Your Comments