දුම්රියක මැදිරි දෙකක් හුණුපිටියේ දී වෙන්වෙයි

8

දුම්රියක මැදිරි දෙකක් අද පෙරවරුවේ දී රාගම – හුණුපිටිය ප්‍රදේශයේදී වෙන්ව ගොස් තිබෙනවා.

පොල්ගහවෙල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රියක මැදිරි දෙකක් වෙන්ව ගොස් ඇති බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ.

මැදිරි දෙකේ ගමන් කළ මගීන්ට එහිදී කිසිදු හානියක් සිදුව නැහැ.

දුම්රිය මැදිරි දෙක යළි සකස් කර කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබුණා.

Your Comments