දුනේෂ් ගන්කන්ද ජනපති සහ අගමැති හමුවෙයි

148

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු වන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ අද(30) මුණගැසී තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේ වීඩියෝවක් පහතින්….

දුනේෂ් ගන්කන්ද, ජනපති සහ අගමැති හමුවෙයි

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී, හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුනේෂ් ගන්කන්ද මහතාද ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවී තිබෙනවා.

Posted by Sri Lanka News on Tuesday, October 30, 2018

Your Comments