දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු නව සභාපතිවරුන්

38

අභිනව රජයේ කැබිනට් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ අද(12) පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්නා.
ඒ මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ ඓතිහාසික මඟුල් මඩුවේදීයි.
එහිදී පළමුවෙන් සිදු කෙරුණේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු නව සභාපතිවරුන්ට පත්වීම් ලිපි ලබාදීමයි.

ඒ අනුව අද දිනයේ පත්වීම් ලද දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරුන් මෙසේය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රදීප් උඳුගොඩ මහතා
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සහන් ප්‍රදීප් විතාන මහතා
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය සංජීව එදිරිමාන්න මහතා
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය එස්. නාලක බණ්ඩාර කොට්ටේගොඩ මහතා
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය එස්.බී. දිසානායක මහතා
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය සම්පත් අතුකෝරළ මහතා
මාතර දිස්ත්‍රික්කය නිපුණ රණවක මහතා
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය උපුල් ගලප්පත්ති මහතා
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය අංගජන් රාමනාදන් මහතා
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය ඩග්ලස් දේවානන්දා මහතා
වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය කේ. තිලීපන් මහතා
මන්නාරම සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් කේ. කාදර් මස්තාන් මහතා
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ඩී. වීරසිංහ මහතා
ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය කපිල අතුකෝරළ මහතා
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ගුණපාල රත්නසේකර මහතා
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය එච්. නන්දසේන මහතා
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය අමරකීර්ති අතුකෝරළ මහතා
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය සුදර්ශන දෙනිපිටිය මහතා
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය කුමාරසිරි රත්නායක මහතා
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය අකිල එල්ලාවල මහතා
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Comments