දිස්ත්‍රික්ක 19ක ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට

16

බස්නාහිර පළාත, මහනුවර, පුත්තලම සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්ක හැර දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 19 සඳහා පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය අද(06) පෙරවරු හයට තාවකාලිකව ඉවත් කෙරුණා.
කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, පුත්තලම සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ඇඳිරි නීතිය යළි දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මකයි.
එම දිස්ත්‍රික්කයන්හි කොරෝනා ව්‍යාප්තිය අවදානම් තත්ත්වයක පැවතීම හේතුවෙන් ඇඳිරි නීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා.
එම දිස්ත්‍රික්ක හය හැර ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කෙරුණු දිස්ත්‍රික්ක 19 සඳහා යළි පස්වරු දෙකේ සිටි ඇඳිරි නීතිය යළි ක්‍රියාත්මක අතර එය යළි ඉවත් කරන දිනය පසුව දැනුම් දෙන බවයි ජනාධිපති කාර්යාලය පවසන්නේ.

Your Comments