දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් අද උණුසුම් වෙයි

15

අද දිනයේදී දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව ත්‍රිකුණාමලය, මන්නාරම, වව්නියාව, මුලතිව් සහ කිලිනොච්චිය යන දිස්ත්‍රික්කවලට වැඩි වශයෙන් උණුසුම් කාළගුණයේ බලපෑම් ඇති විය හැකියි.
මීට අමතරව මඩකලපුව, අම්පාර, කුරුණෑගල සහ මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙන්ම උතුරුමැද පළාතේ ද වැඩි අවදානයක් යොමු කළ යුතු මට්ටමක උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ.
මේ අතර, බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාර්යයේ නයුතු කාළගුණ විද්‍යාඥ ශානිකා දිසානායක මහත්මිය සඳහන් කළා.

Your Comments