දිවයින පුරා සිදුකරන ලද පාංශු පරීක්ෂණ අවසන් – කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

35

දිවයිනේ සියලූම ප‍්‍රදේශවල පස්වල ගුණාත්මකභාවය මැන බැලීම සඳහා සිදුකරන ලද පාංශු පරීක්‍ෂණ මේ වන විට අවසන් කර ඇති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව, රසායනික පොහොර භාවිතයේ දී පාංශු ව්‍යුහයන්හි තත්ත්වයන් පිළිබඳව සැළකිලිමත් නොවීම හේතුවෙන් එහි ජීව ගුණය අවම වී ඇති බවටයි එම පරීක්‍ෂණ තුළින් අනාවරණ වී ඇත්තේ.

මතුපිට පාංශු ස්ථරය දූෂණයට ලක්වීම, අස්වැන්න අඩුවීම, වගාවන්ට හිතකර කෘමීන් විනාශවීම, වගාවන්ට අහිතකර පලෑටි වර්ග බෝවීම වැනි තත්ත්වයන් ද රසායනික පොහොර භාවිතයෙන් සිදු වන බව ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව, පස්වල අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍යවල ප‍්‍රතිශතය හඳුනාගනිමින් ඊට ගැලපෙන පරිදි රසායනික පොහොර යෙදිය යුත්තේ කුමන ප‍්‍රතිශතයකින්ද යන්න පිළිබඳව ගොවීන් දැනුම්වත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් මේ වනවිට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

Your Comments