දිවයින පුරා ග්‍රාම නිලධාරීන් වැඩවර්ජනයකට සැරසෙයි

16

හෙට දිනයේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සිය ගැටලු සඳහා විසදුම්  බලාදීමට බලධාරීන් කටයුතු නොකරන්නේ නම් දිවයින පුරා වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගයක් ආරම්භ කරන බව සමස්ත ලංකා ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සභාපති සුමිත් කොඩිකාර මහතා පැවසුවේ ග්‍රාම නිලධාරීන්ට බලපාන වැටුප් විෂමතා ඇතුළු ගැටළු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් දැනුවත් කළ ද මෙතෙක් නිසි විසදුමක් නොලැබුණ බවයි.

 

Your Comments