දිවයිනට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ ආරක්‍ෂාව තහවුරු කිරීමටත් සංචාරක ප්‍රවර්ධනයටත් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්

19

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිම මෙන්ම සංචාරක ප්‍රවර්ධනය සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.
සංචාරක පොලිසීය, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව වැනි ඊට අදාළ ආයතන සමග සාකච්ඡා කර මෙම වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පැවසුවේ.
සංචාරක පොලිස් ස්ථාන 20කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට දිවයින පුරා පිහිටුවා තිබෙනවා.
අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, මහනුවර, සීගිරිය වැනි සංචාරතයන් බහුලව ගැවසෙන ප්‍රදේශවල මෙම සංචාරක පොලිස් ස්ථාන පිහිටුවා ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.
මීට අමතරව තවත් සංචාරක පොලිස් ස්ථාන 14 ක් පිහිටුවීමට අපේක්ෂිතයි.
ඒ පානදුර, කළුතර,දඹුල්ල, කල්පිටිය වැනි සංචාරක ප්‍රදේශ ඉලක්ක කර ගනිමින්.

Your Comments