දියතලාව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ගින්නක්

28

දියතලාව ගුවන් හමුදා කඳවුරේ ආධුනික භට නිළ නිවාසයක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.
හමුදා සාමාජිකයින් එක්ව ගින්න මැඩපැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි නිව්ස්24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.
ගින්නට හේතුව විදුලි කාන්සුවක් බවටයි සැක කෙරෙන්නේ.
ගින්නෙන් කිසිදු අයෙකුට හානියක් සිදුව නැහැ.

Your Comments