දික්ඔයට දින 5ක දී ජලය අත්හිටුවයි

19

හැටන් දික්ඔය ප්‍රදේශයේ ජලය බෙදා හැරීම දින කිහිපයකට අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයන් වෙත දැනුම් දෙනවා.

ඒ, අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන්.

හැටන් පැති වීදියේ පවතින පැරණි ජල නල වෙනුවට නව ජල නල සවි කිරීමේ නඩත්තු කටයුත්ත අද පස්වරු 6 සිට ලබන 12 දක්වා සිදු කරන බව සඳහන්.

ඒ අනුව හෙට පස්වරු 3 සිට එළැඹෙන 9 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රිය වන තෙක් හැටන් පැති වීදිය, සමනළගම, වට රවුම් පාර, හැටන් පොල ඉහළ කොටසට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

එමෙන්ම එළැඹෙන 09 වනදා අලුයම 1 සිට 11 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රිය වන තෙක් පොන්නගර්, කැම්ප්වැලි, විල්ප්‍රඩ්පුර, සාලියපුර, දික්ඔය, අලු‍ත්ගල්ල, මල්ලිඅප්පුව, දිඹුල යන ප්‍රදේශවලට ද ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.

මීට අමතරව හැටන් නගරයේ ඇතැම් ස්ථාන සඳහා මෙම කාල සීමාව තුළ එක් දිනක් ජලය කප්පාදු කිරීමට සිදු වන බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නිවේදනය කරසිටියා.

මේ අතර, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නඩත්තු කටයුත්ත හේතුවෙන් හැටන් නගරයේ පැති වීදිය එම කාල සිමාවේදි රථ වාහන ගමනාගමනය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

Your Comments