දෑත් කපා දැමූ මළ සිරුරක් මාඔයෙන් සොයා ගැනේ

22

මාඔයේ පන්නල ප්‍රදේශයේ පාවෙමින් තිබූ පිරිමි මළ සිරුරක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එම මල සිරුරේ දෑත් වෙන් වන ලෙස කපා දමා තිබූ බවයි පොලිසිය සඳහන් කලේ.

මේ අතර හංවැල්ල ආටිගල ප්‍රදේශයේ නිවසක තිබී නාදුනන පිරිමි මළ සිරුරක් ද සොයා ගෙන තිබෙනවා.

Your Comments