දහසේ ව්‍යාජ නෝට්ටු 9ක් අල්ලයි

8

වැල්ලව, නිදහස්ගම ප්‍රදේශයේ දී දහසේ ව්‍යාජ නෝට්ටු 9ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.
පොලිසිය පැවසුවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.
සැකකරු අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

Your Comments