දරුවන්ට දහම් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කරමින් නව නීති ගෙන එන බව බුද්ධශාසන ඇමති කියයි

15

සියලු ආගම්වල දරුවන්ට දහම් අධ්‍යාපනය ලබා දීම අනිවාර්ය කරමින් නව නීිති ගෙන එන බව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ සෑම ආගමකින්ම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්ව ඇති බවයි. ඒ අනුව අමාත්‍යංශ මට්ටමින් සාකච්ඡා කෙරෙන බවත් ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශ්වයෙන් සිදු විය යුතු කටයුතු ඒ පාර්ශ්වයෙනුත් සිදු කිරීමෙන් හරි තීරණයක් ගනු ඇති බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා සිටියා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විසින් ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රමයක් සකස් කරනු ඇති බවද බුද්ධශාසන අමාත්‍යවරයා කියා සිටිය.

Your Comments