“දක්ෂිණ” අද සිට ධාවනයට

5

මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ සිට බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානය දක්වා දක්ෂිණ නගරාන්තර සීග්‍රගාමී දුම්රිය ධාවනය කිරීම අද ආරම්භ වනවා.

අද සිට දිනපතා මෙම දුම්රිය ධාවනය වන අතර එය මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් පස්වරු 03 ට ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.
කොළඹ කොටුව, අලුත්ගම , අම්බලන්ගොඩ , හික්කඩුව , ගාල්ල , වැලිගම ,මාතර සහ බෙලිඅත්ත යන දුම්රිය ස්ථානවල පමණක් එය නතර කරනු ඇති. මෙම දුම්රිය බෙලිත්ත දුම්රිය ස්ථානයට ළඟාවන්නේ සවස 06.05 ටයි.

එමෙන්ම බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් අලුයම 02.20 ට ගමන් ආරම්භ කරන මෙම දුම්රිය අලුයම 05.10 ට මරදාන දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණිමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මෙම දුම්රියේ වායු සමනය කල පළමු පන්තියේ මැදිරියේ අසුන් කලින් වෙන් කරවා ගැනීමේ පහසුකමද පවතින බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කලේ.

Your Comments