තුන්බිකුලම රක්ෂිතයේ වන අලි මියයාම ගැන රස පරීක්‍ෂණ වාර්තාව මේ සතියේ අධිකරණයට

11

හබරණ හිරිවඩුන්න තුන්බිකුලම රක්ෂිතයේදී ඇතින්නියන් 6 දෙනෙකු සහ වන අලියෙකු මියයාමේ සිද්ධියේ රස පරීක්ෂණ වාර්තාව මෙම සතියේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

වන අලින් මියයාමට හේතුව ඉන් හෙළිකර ගත හැකි බවයි වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

ගෝඩා වලට කිසියම් විෂ ද්‍රව්‍යයක් එක්කර වන අලින් ඝාතනය කරන්නට ඇති බවටයි පරිවේදීන් සැක පළකරන්නේ.

Your Comments