තිරිඟු පිටි ආනයනය සඳහා වෙනත් පාර්ශවයන්ටත් අවසර

42

ප්‍රිමා සහ සෙරන්ඩිබ් සමාගම් තිරිගු පිටි මිල ඉහළ දැමිමට කටයුතු කිරිම හේතුවෙන් වෙනත් පාර්ශවයන්ට තිරිගු පිටි ආනයනන කිරිමට කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය අවසර ලබා දී තිබෙනවා.
අදාළ සමාගම් පිටි මිල විටින් විට ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් තම කර්මාන්තය සිදු කර ගෙන යාමට නොහැකි බවට බේකරි හිමියන් කළ පැමිණිලි වලට අනුවයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.
තිරිගු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 8 කින් ඉහළ දැමීමට පසුගියදා අදාළ සමාගම් පියවර ගනු ලැබුවා.
මෙම තත්ත්වයට පිලියමක් ලෙස තිරිගු පිටි ආනයනය කිරීමේදී දැනට පවතින රුපියල් 37.50 බද්ද රුපියල් 15 සහ 20 අතර මිලකට අඩු කරන ලෙසට කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලිමක් ද කර තිබෙනවා.

Your Comments