තැපෑලේ සහයට දුම්රිය සෞඛ්‍ය ඇතුළු වෘත්තිය සමිති 18 ක්

28

සිය වර්ජනයට සෞඛ්‍ය, ටෙලිකොම්, බැංකු සහ දුම්රිය ඇතුලූ වෘත්තිය සමිති 18 ක සහය හිමිවන බව ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ පවසනවා.
එහි කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර මහතා කියා සිටියේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ එම වෘත්තිය සමිතිවල නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා සිදුකළ බවයි.
වර්ජනයේ නිරත තැපැල් වෘත්තිය සමිති සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා අතර ඊයේ පස්වරුවේ පැවති සාකච්ඡාව ද විසඳුමකින් තොරව අවසන් වුණා.
අද පෙරවරුවේත් තැපල් බලධාරීන් සහ වෘත්තිය සමිති අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Your Comments