තැපැල් පහසුකම් වැඩි කිරීමේදී මන්ත්‍රීවරුන්ට කිසි විටෙක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමක් සිදුවන්නේ නැහැ

24

පාර්ලිමේන්තු සහ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙන තැපැල් පහසුකම් වැඩිකිරිමේදී මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමක් කිසිවිටක සිදුනොවන බව තැපැල් අමාත්‍ය එම් එච් ඒ හලීම් මහතා පවසනවා.
මහනුවර පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

මන්ත්‍රීවරුන්ට තැපැල් පහසුකම් සදහා ප්‍රතිපාදන වැඩිකරන්නැයි කතානායකවරයා ද ඉල්ලීමක් කර තිබු බවයි අමාත්‍ය එම් එච් ඒ හලීම් මහතා සඳහන් කළේ.

Your Comments