ත්‍රීරෝද රථ පැදවීමට අදාළව නව ගැසට් පත්‍රයක්

73

පොදු සේවා ත්‍රිරෝද රථ පැදවීමට අදාළව විශේෂ නියෝග කිහිපයක් ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් එම කාර්ය උදෙසා රියැදුරු බලපත්‍රය මත පිටසන් කරන ලද විශේෂ පිටසන හැර, එකී නියෝග අදාළ නොවන්නා වූ කිසිදු තැනැත්තෙකුට ත්‍රීරෝද රථයක් පැදවිය නොහැකි වනවා.
මෙම නියෝග යටතේ පිටසනක් ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන සෑම තැනැත්තෙක්ම අවුරුදු 35 ට නොඅඩු සහ අවුරුදු 70ට නොවැඩි විය යුතුයි.
ත්‍රිරෝද රථ ධාවනය සඳහා රියැදුරු බලපත්‍රය ලබාගැනීමෙන් පසු අවම වශයෙන් වසර දෙකක කාල සීමාවක රිය පැදවීමේ පළපුරුද්දක් තිබිය යුතු බවටයි එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
පිටසනයක් ලබාගැනීම සඳහා වෛද්‍ය සහතිකයක්, මෝටර්රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් සැලසුම් කළ හෝ අනුමත කළ සහ මෙහෙයවන පුහුණු කිරීමේ පාඨමාලාවක් හෝ කොමසාරිස්වරයා විසින් බලය දෙන ලද ආයතනයක් විසින් මෙහෙයවන පුහුණු කිරීමේ පාඨාලා සහතිකයක් ද අනිවාර්ය වීම විශේෂත්වයක්.
දිවයිනේ ලියාපදිංචි අපරාධකරුවකු ලෙස අදාළ තැනැත්තා ලියාපදිංචි වී නොමැති බවට තහවුරු කෙරෙන පොලිස් වාර්තාවක් සහ රුපියල් දෙදහසක ගාස්තුවක් සමඟ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීම ද අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

Your Comments