ත්‍රිවිධ හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් නිරෝධනය සාර්ථකව නිම කර පිටව ගිය සංඛ්‍යාව 11500 ඉක්මවයි

10

ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් සාර්ථකව නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර නිවෙස් බලා පිටත්ව ගිය සංඛ්‍යාව 11669 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.
යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 43 ක තවත් පුද්ගලයින් 5243 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායනයට ලක්වෙමින් සිටින බවයි.

Your Comments