“ත්‍රස්තවාදය විනාශ කිරීම ප්‍රතිපත්තියයි”

15

ත්‍රස්තවාදය විනාශ කිරීම තමාගේ ප්‍රතිපත්තිය බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

අම්පාර අරන්තලාව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරය මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments