තහනම් දැල් ආම්පන්න යොදා මසුන් ඇල්ලීම වහා නවතන ලෙසට බලකරමින් මුලතිව් ධීවරයන් වීරෝධතාවක

52

මුලතිව් මුහුදේ තහනම් දැල් ආම්පන්න යොදාගනිමින් සිදු කරන මසුන් ඇල්ලීම වහා නතර කරන ලෙස රජයට බලකරමින් මුලතිව් ප්‍රදේශයේ ධීවරයින් පිරිසක් විරෝධතාවක නිරත වුණා.
නිව්ස් 24 වාර්තාකරු සඳහන් කළේ මුලතිව් නගරයේ සිට පා ගමනින් සහකාර ධීවර පරීක්‍ෂක කාර්යාලය වෙත විරෝධතාකරුවන් පැමිණෙමින් සිය විරෝධතාව පැවැත්වූ බවයි.
එම අවස්ථාවේදී විරෝධතාකරුවන් එම කාර්යාලයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ දරා ඇති අතර, පොලිස් කැරලි මර්ධන ඒකකය ද කැඳවා තිබූ බව සඳහන්.

Your Comments