තවත් සද්දන්තයෙකු අහිමි වෙයි (PHOTOs)

27

සෙට්ටිකුලමේ කැළෑවකින් මියගිය අලියෙකුගේ මළ සිරුරක් හමුවෙයි.

වවුනියාව,සෙට්ටිකුලම, මුහත්තාන්කුලම වැව් පිටිය ප්‍රදේශයේ තිබි අලියෙකුගේ මළ සිරුරක් හමුව තිබෙනවා.

සෙට්ටිකුලම වනජිවි කාර්යාල නිළධාරීන් පැවසුවේ දින කිහිපයකට පෙර අලියා මියගොස් ඇති බවයි.

අලියා මියයාමට හේතුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

(වවුනියාව – මාධව කුලසූරිය)

 

 

Your Comments