තවත් රියදුරන් 243 දෙනෙකු අල්ලයි

34

අද පෙරවරු 06.00න් අවසන් වූ පැය 24ක කාලය තුළ බීමත් රියදුරන් 243 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුම යටතේ.

මෙම විශේෂ මෙහෙයුම ආරම්භ කළේ පසුගිය 05 වනදායි.

ඒ අනුව දින 07කදී බීමත් රියදුරන් 2280ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළේ.

විශේෂ මෙහෙයුම මසක් පුරා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි.

මේ අතර මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ තොරතුරු 1984 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ට ලබා දිය හැකියි.

Your Comments