ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන් නොකඩවා පවත්වාගෙන යන්නැයි පාසල් ප්‍රධානීන්ට දන්වයි

5

දෙමවුපියන් ද සම්බන්ධ කරගනිමින් පාසල් පරිශ්‍ර පිරිසිදු කර ඩෙංගු මදුරුවන්ගෙන් තොර සුරක්ෂිත පරිසරයක් පවත්වාගැනීම‍ට කටයුතු කරන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සියලු‍ පාසල් ප්‍රධානීන්ගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පවතින බැවින් තෙවැනි පාසල් වාරය අවසන් වන අද දින හා 2020 පළමු පාසල් වාරය ආරම්භවීමට පෙර එම ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නා ලෙසයි අධ්‍යාපන අමාතයංශය දැනුම් දී ඇත්තේ.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුදරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් විභාගය පැවැත්විමට පෙර පහසු දිනයක දි හා විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාව තුළ විභාගයට බාධා නොවන පරිදි ඉරිදා දිනයකදි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කර ධුමායන කටයුතු සිදුකරගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය දැනුම් දී තිබෙනවා.

එමෙන්ම ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් දිවයින පුරා සියලු‍ පාසල් මෙන්ම පිරිවෙන්, විද්‍යාපීඨ, ගුරු විද්‍යාල, කලාප හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල ඇතුළු සියලු‍ අධ්‍යාපන ආයතනවල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරිමට පියවර ගන්නා ලෙස මේ වනවිටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පළාත් නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබෙනවා.

Your Comments