ඩිපෝ 95 ක ආදායම වාර්තාගත ලෙස ඉහළට

66

ඩිපෝ 95 ක ආදායම වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.
ඒ මසකට රුපියල් ලක්ෂ 45 බැඟින්.
අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත ගොස් එහි ප්‍රගතිය සොයා බැලූ අවස්ථාවේයි මේ බව අණාවරණය වුණේ.
රියදුරු සහ කොන්දොස්තර පුරප්පාඩු කඩිනමින් සම්පූර්ණ කරන ලෙස ද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී උපදෙස් ලබාදුන්නා.
අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා නාරාහේන්පිට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිදුකළ සංචාරයට රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම සහ ලංගම සභාපති නීතීඥ කිංස්ලි රණවක යන මහත්වරුන් ද එක්වුණා.
ඩිපෝ 107 කින් 12 ක් හැර සෙසු 95 ම පසුගිය මාසය තුළ දිනකට රුපියල් ලක්ෂ එකහමාර බැඟින් ආදායම් උපයා තිබෙනවා.
පාඩු ලබන ඩිපෝ ලාභ ලබන තත්ත්වයට ගෙන ඒමට පියවර රැසක් යෝජනා කර ඇති බවයි මෙහිදී වැඩිදුරටත් අණාවරණය වූයේ.
නව බස් රථ 500 ක් මිලදී ගැනීම සහ පහත් පතුල් සහිත බස් රථ දෙදහසක් බස් ඇනියට එක් කිරීමට ද නියමිතයි.
මේ වන විට ලංගම සතුව ඇති බස් රථ සංඛ්‍යාව 7000 ක් වන අතර, ඉන් 5700 ක් ධාවනයට සුදුසු මට්ටමේ පවතිනවා.

Your Comments