ජුලි 01දා සිට දුම්රියේ සිඟමන් යැදීම සපුරා තහනම්

71
beggars on trains

ජූලි පළමුවනදා සිට දුම්රිය මැදිරි සහ දුම්රිය ස්ථානවල සිඟමනේ යෙදීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එහි අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී විජය සමරසිංහ මහතා පැවසුවේ ඉදිරියේ දී එවැනි ක්‍රියාවන්වල නිරතවන්නන්ට එරෙහිව දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

Your Comments