ජුනි මස රුපියල් පන්දහසේ සහන දීමනාව ලබාදිය නොහැකියි

17

මැතිවරණ කොමිසමේ නියෝගය හේතුවෙන් ජූනි මාසයේ රුපියල් 5000 සහන දීමනාව ලබා දිය නොහැකි වනු ඇතැයි දැනුම් දීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළා.
ඒ, අද පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේ දී යි.

මේ, එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරුන් වන බන්දුල ගුණවර්ධන සහ රමේෂ් පතිරණ යන අමාත්‍යවරුන්.

Your Comments